Promocja książki Alicji Reslich-Modlińskiej

KLIENT: BURDA

GDZIE: Hyatt Hotels and Resorts

KIEDY: 14 maja 2014 r.

DLACZEGO: Promocja książki Alicji Reslich-Modlińskiej „Opowieści radiowe i telewizyjne. Alicja po drugiej stronie lustra”

CO ZROBILIŚMY: Opracowaliśmy koncepcje wydarzenia, przygotowaliśmy dekoracje i oprawę sceniczną wydarzenia, zapewniliśmy zaplecze techniczne