Small Planet – event dla dzieci

KLIENT: Small Planet
KIEDY: 19 Sierpnia 2016
GDZIE: Siedziba firmy
DLACZEGO: Event dla dzieci / impreza firmowa
CO ZROBILIŚMY: Zorganizowaliśmy spotkanie dzieci pracowników firmy z barwnymi postaciami świata Scooby-Doo. Nasi animatorzy prowadzili zabawy i konkursy, zapewniając dzieciom fantastyczne wspomnienia z miejsca pracy rodziców. Dodatkowo zapewniliśmy catering i zaplecze techniczne.

Categories